“ვლადიმირ პოზნერი, პუტინის მონა, ხვალ მობრძანდება საქართველოში საკუთარ დაბადების დღეზე “საგულაოდ”

პო­ლი­ტი­კო­სი ელე­ნე ხოშ­ტა­რია “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გვერ­დზე წერს:

“Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии”, – აი, ამის მთქმე­ლი, ვლა­დი­მირ პოზ­ნე­რი, პუ­ტი­ნის მონა, ხვალ მობ­რძან­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­კუ­თარ და­ბა­დე­ბის დღე­ზე “სა­გუ­ლა­ოდ”. ცხა­დია, შე­მო­უშ­ვე­ბენ და გუ­ლა­ო­ბის ექ­სკლუ­ზი­ურ უფ­ლე­ბა­საც მი­ა­ნი­ჭე­ბენ. გა­ლი­დან პენ­სი­ო­ნე­რი რომ გად­მო­ვი­დეს პენ­სი­ის ასა­ღე­ბად 5 დღე კა­რან­ტინ­ში აგ­დე­ბენ და პოზ­ნე­რი გუ­ლა­ობს სა­ქარ­თვე­ლო­ში.


ამ სი­ტყვე­ბის მთქმე­ლი სა­ხელ­მწი­ფომ არ უნდა შე­მო­უშ­ვას სა­ზღვარ­ზე, თუ თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბა გაგ­ვაჩ­ნია”.

ასევე იხილეთ