“პეტრე, მგონი, სადღაც 1998 წელს მოვიდა. მე და ლაშა ფანცულაიამ მივაღებინეთ სეფისკვერების საცხობში საპატრიარქოში” – რას წერს კობა სუბელიანი მეუფე პეტრეზე?

სა­ქარ­თვე­ლოს იძუ­ლე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბულ პირ­თა, გან­სახ­ლე­ბი­სა და ლტოლ­ვილ­თა ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი კობა სუ­ბე­ლი­ა­ნი “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გვერ­დზე აქ­ვეყ­ნებს ფო­ტოს, შემ­დე­გი მი­ნა­წე­რით:

“მე­უ­ფე სტე­ფა­ნე და მე­უ­ფე პეტ­რე, სტე­ფა­ნეს 1991-დან ვიც­ნობ. პეტ­რე ცოტა გვი­ან­დე­ლია, მგო­ნი სა­დღაც 1998 წელს მო­ვი­და. მე და ლაშა ფან­ცუ­ლა­ი­ამ გა­ვუ­წი­ეთ რე­კო­მენ­და­ცია და მი­ვა­ღე­ბი­ნეთ სე­ფის­კვე­რე­ბის სა­ცხობ­ში სა­პატ­რი­არ­ქო­ში. მა­ქე­დან და­ი­წყო მისი კა­რი­ე­რა”.

ასევე იხილეთ