“ზურიკო, გიგზავნი ერთ ვედრო ბალს. რეზო გაბრიაძე. წელს დაიგვიანა, აღარ მოვიდა“

ცნობილი მებაღე და გარდენიას შემქმნელი ზურა შევარდნაძემ ფეისბუკში რეზო გაბრიაძეზე წერს:

ივნისის პირველ კვირას, როცა მის ოქროყანის ბაღში ჩემი დარგული ბალი მწიფდა, აუცილებლად მიგზავნიდა პატარა, ძალიან საყვარელ ვედროს, რომელშიც ოთხი ცალი ბალი ეტეოდა, ხანაც ხუთი. ყოველთვის ერთი და იგივე წერილით: „ზურიკო, გიგზავნი ერთ ვედრო ბალს.“

რეზო გაბრიაძე.
წელს დაიგვიანა, ძალიან ველოდებოდი..
აღარ მოვიდა.“

ასევე იხილეთ