“სა­ა­კაშ­ვი­ლი არის ლა­ჩა­რი და გვერ­დით არას­დროს და­უდ­გე­ბა უმ­ცი­რე­სო­ბას”

თა­მარ ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი “ფე­ის­ბუ­ქზე ყო­ფილ პრე­ზი­დენტ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილზე წერს:

სა­ა­კაშ­ვი­ლი არის ლა­ჩა­რი და გვერ­დით არას­დროს და­უდ­გე­ბა უმ­ცი­რე­სო­ბას. ინ­სტიქ­ტიც

და­ჩ­ლუნ­გე­ბუ­ლი აქვს და ყავლგა­სუ­ლი სა­ზო­მით ზო­მავს პრაგ­მა­ტუ­ლო­ბას. ეს გა­სა­გე­ბი გახ­და 2013 წელს, რო­დე­საც 17 მა­ი­სის გა­მარ­თვის უფ­ლე­ბა ეჭვქვეშ და­ა­ყე­ნა. მას რომ ჩაგ­რუ­ლის გვერ­დით

დგო­მის ღირ­სე­ბა და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი გა­აჩ­ნდეს, ერ­თად ვიდ­გე­ბო­დით”, – წერს თა­მარ ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი.

ასევე იხილეთ