“ხშირად აგრესიულობა, ბიპოლარული აშლილობის მახასიათებელი ნიშნები მაქვს”

მომ­ღე­რა­ლი ლიზა ყე­ნია კო­რო­ნა­ვირუ­სის გა­და­ტა­ნის შემ­დეგ, და­ტო­ვე­ბულ ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სო­ცი­ა­უ­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს:

კო­რო­ნის მერე, ვგრძნობ, რომ რა­ღაც ვერ ვარ კარ­გად. არას­დროს ვუ­ჩი­ო­დი ინ­ტე­ლექტს, ყო­ველ­თვის აზ­რზე მო­სუ­ლი, კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლი, რე­ა­ლის­ტი, მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი და ოპ­ტი­მის­ტუ­რი ადა­მი­ა­ნი ვი­ყა­ვი, მაგ­რამ რაც კო­რო­ნამ “გა­და­მი­ა­რა”, ვა­ტყობ, რომ სრუ­ლი ნი­ჰი­ლიზ­მი, ხში­რად აგ­რე­სი­უ­ლო­ბაც, ბი­პო­ლა­რუ­ლი აშ­ლი­ლო­ბის მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ნიშ­ნე­ბი მაქვს, კონ­ცენ­ტრა­ცი­ას ვერ ვახ­დენ და თით­ქოს ყვე­ლა­ფე­რი “ფე­ხებ­ზე მკი­დია”. აი, მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც სად­მე მივ­დი­ვარ, მე­გო­ბარ­თან, სა­დაც ბევ­რჯერ ვარ ნამ­ყო­ფი, შე­იძ­ლე­ბა რვა წრე და­ვარ­ტყა და რვა­ჯერ ავ­ცდე ჩა­სახ­ვევს, მე­ცხრე წრე­ზე რომ მი­ვი­დი­ვარ, ხომ ვხვდე­ბი, რომ მე­ცხრე­ზე მივ­დი­ვარ, მაგ­რამ მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მა რა არის იცით? რომ “ფე­ხებ­ზე მკი­დია”.

ყვე­ლა­ზე სა­დარ­დე­ბე­ლი ის არის, რომ მე­ზა­რე­ბა ხალ­ხი, ყვე­ლა­ნა­ი­რი თავ­შეყ­რის ად­გი­ლი, ეს დიდი ხნის წინ და­მე­წყო, მაგ­რამ ახლა გა­მიმ­ძაფ­რდა, აშ­კა­რად მა­გა­ზე “და­მარ­ტყა” კო­რო­ნამ და ძი­რი­თა­დად ვწე­ვარ. სულ და­წო­ლა მინ­და”, – წერს ლიზა ყე­ნია.

ასევე იხილეთ