“სააკაშვილმა 500 ბიჭი ჩააწვინა საფლავში”

ასევე იხილეთ