“მშიშარა, ჩამორჩენილი აზროვნების ადამიანების გამო ისევ სრულად დაკეტვა აღარ მინდა!”

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ეკო ფან­გა­ნი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს, რომელშიც ან­ტი­ვაქ­სე­რებს

აკ­რი­ტი­კებს.

“ყვე­ლა­ზე მე­ტად მა­ღი­ზი­ა­ნებ­და სი­ტყვე­ბი “ჯო­გუ­რი იმუ­ნი­ტე­ტი”. ვინც ამას ამ­ბობ­და მე­გო­ნა

(ახ­ლაც მგო­ნია) ადა­მი­ანთმო­ძუ­ლე, ბო­რო­ტი არ­სე­ბა. ერ­ჩივ­ნათ რომ არა­ფე­რი არ და­კე­ტი­ლი­ყო, ეცხოვ­რათ, ეგუ­ლა­ვათ და, სა­მა­გი­ე­როდ, ვინც გა­და­ი­ტან­და კო­ვიდს, გა­და­ი­ტან­და და ვინც არა

და­ი­ხო­ცე­ბო­და.

მაგ­რამ ახლა, როცა ამ­დე­ნი აც­რაა, უკვე ფუჭ­დე­ბა აც­რე­ბი და მა­ინც არ იც­რე­ბა ხალ­ხი, დღე­ვან­დე­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი არის 4475 ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი და 37 გარ­დაც­ვლი­ლი! მე აღარ მინ­და მში­შა­რა,

ჩა­მორ­ჩე­ნი­ლი აზ­როვ­ნე­ბის ან სრუ­ლი­ად უაზ­რო ადა­მი­ა­ნე­ბის გამო ისევ სრუ­ლად და­კეტ­ვა და

შე­ვიწ­რო­ე­ბუ­ლი ცხოვ­რე­ბა!

უკვე ძა­ლი­ან ბევ­რმა რამ­დე­ნი­მე თვის წინ გა­ვი­კე­თეთ აც­რე­ბი, აც­რილ­მა ორ­სუ­ლებ­მა გა­ა­ჩი­ნეს

ბავ­შვე­ბი, მო­ხუ­ცე­ბი, ახალ­გაზ­რდე­ბი ოთხი­ვე აც­რით ავი­ცე­რით და ყვე­ლა კარ­გად ვართ, არ

ამოგ­ვი­ვი­და არც რქე­ბი და არც კუ­დე­ბი, არც რო­ბო­ტე­ბად გა­და­ვი­ქე­ცით. ან­ტი­ვაქ­სე­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ მათი სად­მე არ შეშ­ვე­ბა არის ადა­მი­ა­ნე­ბის დის­კრი­მი­ნა­ცია! ჩვენ კი ვამ­ბობთ, რომ თქვენს გამო, ჩვენ ცხოვ­რე­ბა აღარ გვაქვს და თქვენ ხართ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის სა­ში­შე­ბი!

კო­ვი­დით გარ­დაც­ვლი­ლე­ბის 99 % არის აუც­რე­ლი! მა­შინ იყოს ჯო­გუ­რი იმუ­ნი­ტე­ტი, ვინც

გა­და­ი­ტანს, გა­და­ი­ტანს და ვინც სა­ა­ვად­მყო­ფო­შიც ვერ მოხ­ვდე­ბა, პრე­ტენ­ზი­ე­ბი მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავ­თან. მხო­ლოდ თქვე­ნი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა ეს ყვე­ლა­ფე­რი. მთავ­რო­ბა, ექი­მე­ბი, ჯან­დაც­ვა,

სის­ტე­მა.. ბლა­აა-ბლა­აა-ბლა­აა არ გა­ვი­გოთ ნორ­მა­ლუ­რი, ცხოვ­რე­ბა გვინ­და!” – წერს ფან­გა­ნი.

ასევე იხილეთ