“ლომჯარია დესტაბილიზაციის სცენარის მონაწილეა და შეუთავსებელ საქმიანობას ეწევა!”

ვატო შაქარიშვილმა ფეისბუქში დაწერა:

“საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ
მუხლი 10
საქართველოს სახალხო დამცველს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ:
პუნქტი ე
დაიკავა ან უკავია საქართველოს სახალხო დამცველის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობა ან ეწევა შეუთავსებელ საქმიანობას
ნინო ლომჯარია ეწევა შეუთავსებელ საქმიანობას!
ის არის დესტაბილიზაციის სცენარის მონაწილე!”

ასევე იხილეთ