“ამის გამო არც მრცხვენია, არც ვმალავ, არც ვკომპლექსდები… ყოველთვის სააკაშვილის მხარდამჭერი ვიყავი”

Mercedes-Benz Fashion week-ის დამ­ფუძ­ნებ­ლი სოფო ჭყო­ნია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მხარ­დამ­ჭერ პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

“მე პი­რა­დად, ყო­ველ­თვის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მხარ­დამ­ჭე­რი ვი­ყა­ვი და “ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­საც” სა­ა­კაშ­ვი­ლის გამო ვაძ­ლევ­დი ხმას. მე ამის გამო, სხვე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, არც მრცხვე­ნია,არც ვმა­ლავ, არც ვკომ­პლექსდე­ბი და არც მე­ში­ნია. პი­რი­ქით! სა­ა­კაშ­ვი­ლის დღე­ვან­დე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბით ბედ­ნი­ე­რი ვინც არის და ისი­ნი ვინც სხედ­ხართ და უც­დით რო­დის მოკ­ლავს რუ­სუ­ლი ტე­რო­რის­ტუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ცი­ხე­ში ქარ­თველ პო­ლი­ტი­კოსს და პუ­ტი­ნის მტერს, ყვე­ლა, რბი­ლად რომ ვთქვა , ამ პრო­ცე­სის და პირ­და­პირ რომ ვთქვა მისი მკვლე­ლო­ბის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე ხართ !” – წერს ის “ფე­ის­ბუქ­ში”

ასევე იხილეთ