“ამ კარგმა ადამიანმა 20.000 ლარი იპოვა და პატრულს გადასცა”

ფეისბუქ გვერდმა ჩემი ქალაქი მკლავს დაწერა:

ამ კარგმა ადამიანმა 20 000 ლარი იპოვა და პატრულს გადასცა, რომელიც საბოლოოდ დაუბრუნდა მფლობელს”

ასევე იხილეთ