“შეგიძლიათ მომმართოთ, როგორც უმუშევრის სტატუსის მქონე” – “ფორმულაზე” გადაცემა “ბაიასთან” იხურება: რას წერს პროდიუსერი?

ქარ­თულ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო სივ­რცე­ში გა­და­ცე­მე­ბის და­ხურ­ვის პრო­ცე­სი გრძელ­დე­ბა. „მთა­ვარ არხზე“ ნა­ნუ­კას ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნის გა­და­ცე­მის და­ხურ­ვი­სა და არ­ხი­დან “კო­მე­დი ჯგუ­ფის“ წას­ვლის შემ­დეგ ამ­ჯე­რად ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ “ფორ­მუ­ლა­ზე” გა­და­ცე­მა “ბა­ი­ას­თან” იხუ­რე­ბა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­და­ცე­მის პრო­დი­უ­სე­რი ბექა მა­ი­სუ­რა­ძე ავ­რცე­ლებს.

ბექა მა­ი­სუ­რა­ძე:

– მე­გობ­რე­ბო და არა­მე­გობ­რე­ბო, ახა­ლი ამ­ბა­ვი მაქვს! გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ ამ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო სე­ზო­ნის ბო­ლო­დან, ტე­ლე­კომ­პა­ნია “ფორ­მუ­ლა­ზე” იხუ­რე­ბა ჩემი მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი აზ­რით, სა­ტე­ლე­ვი­ზიო სივ­რცე­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი გა­და­ცე­მა ბა­ი­ას­თან – Baiastan რომ­ლის პრო­დი­უ­სე­რიც გახ­ლდით.

მინ­და გი­თხრათ რომ, შე­გიძ­ლი­ათ მომ­მარ­თოთ, რო­გორც უმუ­შევ­რის სტა­ტუ­სის მქო­ნე ადა­მი­ანს, მაგ­რამ დიდი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნოთ ამ სტა­ტუ­სის შეც­ვლა­ში. ძა­ლი­ან ბევ­რი რამე მე­ხერ­ხე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ შე­მეხ­მი­ა­ნოთ პი­რად მი­მო­წე­რა­ში! მად­ლო­ბა…

ასევე იხილეთ