“ტყუპები სამი წლის გახდნენ” – რა ფოტოს აქვეყნებს ექსპრემიერი მამუკა ბახტაძე?

ყო­ფი­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძის შვი­ლე­ბი 3 წლის გახ­დნენ. ექ­სპრე­მი­ე­რი “ფე­ის­ბუქ­ზე” ტყუ­პე­ბის ახალ ფო­ტოს აქ­ვეყ­ნებს.
“ტყუ­პე­ბი 3 წლის გახ­დნენ” – წერს მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძე.

ყო­ფი­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის რჩე­უ­ლი ყო­ფი­ლი მო­დე­ლი და მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რი

იანა კო­კო­უ­ლი­ნაა. ის სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ა­ში, მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის პო­ზი­ცი­ა­ზე მუ­შა­ობ­და და

არა­ერთ ცნო­ბილ ადა­მი­ან­თან მე­გობ­რობს. წყვილს ტყუ­პე­ბი ბახ­ტა­ძის თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან წას­ვლის

შემ­დეგ შე­ე­ძი­ნათ.

ასევე იხილეთ