“დასაწყევლი ალაყაფიდან ვიღაცამ არგენტინის ფორმით გამოანათა, ახლოს რომ მივედი, სოფო ყოფილა ქმართან პაემანზე… ნიკა ხმაჩაწყვეტილი დამხვდა”

“ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის” წევ­რი, ეკა ხერ­ხე­უ­ლი­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, რომ ცი­ხე­ში ნიკა გვა­რა­მი­ას მო­სა­ნა­ხუ­ლებ­ლად იყო, სა­დაც გვა­რა­მი­ას მე­უღ­ლე, სოფო ლი­ლუ­აშ­ვი­ლი არ­გენ­ტი­ნის ფორ­მა­ში შე­მო­სი­ლი შეხ­ვდა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლია, რომ გვა­რა­მია არ­გენ­ტი­ნის გულ­შე­მატ­კი­ვა­რია.

“ნი­კას­თან ვი­ყა­ვი. იმ და­სა­წყევ­ლი რკი­ნის ალა­ყა­ფი­დან ვი­ღა­ცამ არ­გენ­ტი­ნის ფორ­მით გა­მო­ა­ნა­თა. ახ­ლოს რომ მი­ვე­დი, სოფო ყო­ფი­ლა ქმარ­თან პა­ე­მან­ზე. საყ­ვა­რე­ლი ნაკ­რე­ბის გა­მარ­ჯვე­ბის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად მი­სუ­ლა სა­თა­ნა­დოდ შე­მო­სი­ლი.

თა­ვად ნიკა ხმა­ჩა­წყვე­ტი­ლი დამ­ხვდა – ჯერ ჰა­ა­გა­ში გა­მარ­ჯვე­ბის გამო ვბღა­ო­დი სა­კან­ში და მერე არ­გენ­ტი­ნის გა­მარ­ჯვე­ბას შევ­წი­რე იო­გე­ბიო”, – წერს ეკა ხერ­ხე­უ­ლი­ძე და სოფო ლი­ლუ­აშ­ვი­ლის ფო­ტო­საც აქ­ვეყ­ნებს.

ასევე იხილეთ