“იმ საწყალ ბიჭს ისეთი სიმთვრალე ჰქონდა, თქვენს მაგიდასთან რომ იგივე გაეკეთებინა, შეიძლება იქვე მოგეკლათ“ – ნინა წკრიალაშვილი სანდრო გირგვლიანზე

ნინა წკრი­ა­ლაშ­ვი­ლი სა­ბერ­ძნეთ­ში წას­ვლი­სა და ახა­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის პოვ­ნის შემ­დეგ თვე­ე­ბია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში არ გა­მო­ჩე­ნი­ლა. უარს ამ­ბობ­და მე­დი­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზეც. რო­გორც ჩანს, ბოლო დროს მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბის შე­ფა­სე­ბა გა­და­წყვი­ტა და სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში სტა­სუ­სი გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, რა­საც სე­რი­ო­ზუ­ლი დის­კუ­სია მოჰ­ყვა…

“კი­დევ არ მოგ­წონთ მიშა და ვანო? – მაგ­რად მკი­დია ვინ რო­გორ გამ­ლან­ძღავს. ხალ­ხო გა­იღ­ვი­ძეთ! ხვალ შე­იძ­ლე­ბა ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი მოკ­ლან! აი, უკვე აღარ შე­იძ­ლე­ბა, ფუ­უ­უ­უუ, მგო­ნი წყევ­ლა და­მა­წყე­ბი­ნეს. ვინც ამათ მი­ცემს კი­დევ ხმას მარ­ტო იმათ შვი­ლებს უნდა და­ე­მარ­თოთ იგი­ვე და მერე მიხ­ვდე­ბი­ან. და ნუ რა ხდე­ბა ეს რა სირ­ცხვი­ლია. ვაფ­რენ­დი პატ­რულ­ზე” – წერს წკრი­ა­ლაშ­ვი­ლი.

მომ­ღე­რალს ერთ-ერ­თმა მომ­ხმა­რე­ბელ­მა Goga George კო­მენ­ტა­რის ველ­ში და­უ­წე­რა: “რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა ვანო მოგ­წონ­დეს ნინ, როცა მის­მა მე­უღ­ლემ ადა­მი­ა­ნი მო­აკ­ლე­ვი­ნა წა­მე­ბით და მე­რა­ბიშ­ვილ­მა ამას ყვე­ლა­ფერს ხელი და­ა­ფა­რა. მკვლე­ლე­ბი მოგ­წონთ, თუ რა ხდე­ბა?!.

ნინა წკრი­ლაშ­ვი­ლი: ნუ მი­ვარ­დე­ბით ჩემს გვერ­დზე. და­ვი­წყოთ აქე­დან, ათა­სი გა­მო­ძი­ე­ბა ჩა­ტარ­და ბოლო წლებ­ში და ვე­რაფ­რით ვერ დამ­ტკიც­და, რა­საც თქვენ ამ­ბობთ ახლა. სა­კუ­თა­რი თვა­ლით ნა­ხეთ? – ეს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა თე­მაა. ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა მა­შინ რაც მოხ­და, ძა­ლი­ან ვწუხ­ვარ, იქ არა­ვინ არ მო­აკ­ვლე­ვი­ნა. გე­თან­ხმე­ბით მოხ­და ძა­ლის გა­და­მე­ტე­ბა, მაგ­რამ იმ სა­წყალ ბიჭს ისე­თი სიმ­თვრა­ლე ჰქონ­და თქვენს მა­გი­დას­თან, რომ იგი­ვე გა­ე­კე­თე­ბი­ნა ნე­ბის­მი­ერს, შე­იძ­ლე­ბა თქვენ მარ­თლა იქვე მო­გეკ­ლათ.

ვა­ნოს მე­უღ­ლე რა შუ­ა­შია იქ. და ვანო იმი­ტომ მომ­წონს რომ ქვე­ყა­ნა­ში უსაფრ­თხო­ე­ბა იყო! უმ­ძი­მე­სი ვი­თა­რე­ბი­დან მი­ნი­მუმ­დე და­იყ­ვა­ნა კრი­მი­ნა­ლის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, თა­ვის ყვე­ლა თა­ნამ­შრო­მელ­ზე ზრუ­ნავ­და და ყვე­ლა გიჟ­დე­ბო­და თა­ვის მი­ნის­ტრზე.

კი­დევ რა გა­ინ­ტე­რე­სებთ. და ზო­გა­დად, რო­დე­საც ქვე­ყა­ნა­ში ბევ­რი რე­ფორ­მაა გა­სა­ტა­რე­ბე­ლი, უმ­ტკივ­ნე­უ­ლოდ ვერ მო­ხერ­ხდე­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ სა­ბო­ლოო შე­დე­გია მთა­ვა­რი ( ბევ­რი არა­სა­ა­ი­ა­მოვ­ნო პრო­ცე­სის გავ­ლით) რომ მო­მავლმა თა­ო­ბებ­მა უკე­თე­სად იცხოვ­რონ. თუ პო­ლი­ტი­კა მარ­თლა ის გგო­ნი­ათცრა­საც ტვ დან გვაჩ­ვე­ნე­ბენ?

Goga George: მე არ მომ­წონს და არც ოც­ნე­ბა მომ­წონს, მაგ­რამ ეს არ ნიშ­ნავს, რომ მკვლე­ლე­ბი და მწა­მებ­ლე­ბი მოგ­ვწონ­დეს… რა­ღაც არას­წო­რი ლო­გი­კით მარ­ტივ ანა­ლიზს აა­კე­თებთ??!

ნინა წკრი­ა­ლაშ­ვი­ლი: მეც არ მომ­წონ­და ყვე­ლა­ფე­რი მაგ­რამ შე­დე­გი გვქონ­და, ქვე­ყა­ნა­ში და­ვემ­სგავ­სეთ, ბოლო წლებ­ში რა მოხ­და? – რამ­დე­ნი დრო დავ­კარ­გეთ ვერ ხვდე­ბით? ახლა არ მი­თხრათ ბიზ­ნე­სი და­ჩაგ­რე­სო. მა­მა­ჩე­მიც და­ზა­რალ­და, მაგ­რამ გა­და­ე­ხა­დათ გა­და­სა­ხა­დე­ბი ნორ­მა­ლუ­რად და არა­ვის არ “და­ჩაგ­რავ­დნენ”… ჩემ­თვის ქვეყ­ნის წინსვლა უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო, ვიდ­რე chanel ის ჩან­თის ახა­ლი მო­დე­ლი. და ეს რა ია­ფა­სი­ა­ნი ფრა­ზაა ცოლ­მა მო­აკ­ვლე­ვი­ნა, რას ნიშ­ნავს, მკვლე­ლია ის გოგო? იც­ნობთ რო­გო­რი გო­გოა? ეს ია­ფა­სი­ა­ნი ლე­გენ­დე­ბი და­ი­ვი­წყეთ. ახლა რა ხდე­ბა იმა­ზე დავ­ფიქ­რდეთ სა­ნამ დროა.

ასევე იხილეთ