„გამსახურდია ტელევიზიაში ცხენით მოდიოდა და მოჰყვებოდა ისტერიული ქალების ბრბო“

ასევე იხილეთ