“მშიერმა მუცელმა რამე რევოლუციურ გზაზე არ დაგაყენოთ, თქვე ჩემის კირაკოზებო!”

გია კორკოტაშვილი  სოციალურ ქსელში, წერს:

“მესამე პირში გულისტკივილით სიმართლეს, რომ იძახით და ბოლოს ღმერთო გვიშველეო, რომ დააყოლებთ გიშველოთ კი არა, როდის გაქრებით, იმას გიყურებთო, ღირსები ვართ, რომ ჩამოგვძახოს!

რატომ?

გაგიმართიათ ხელი თქვენი უკანაკნელი ლუკმიდან გაჭირვებულისთვის?

თავი გადაგიდიათ ან მართალი კაცისთვის ან სამშობლოსთვის!

განკითხვის და ტლიკინის გარდა თუ ჩაბმულხართ რეალურ ჭიდილში ბოროტის მოციქულებთან (ნაცქოცებია ნაგულისხმები)

ხოდა ბიძიკო რას გეტყვით იცით რასაც ვიმსახურებთ იმას ვიღებთ.

მეფეზეც ეგრეა ნათქვამი რასაც დავიმსახურებთ ის მეფე გვეყოლება!

სახლებში მაგრად გამაგრდით და ,,კამპოტები” და ,,კომფიტიური” მოიმარაგეთ, მშიერმა მუცელმა რამე რევოლუციურ გზაზე არ დაგაყენოთ თქვე ჩემის კირაკოზებო!

ისე მეორე ცნებას გაგახსენებთ მოკრძალებულად ფეტიშისტებო!

მცნება მეორე: არა ჰქმნე თავისა შენისა კერპნი, არცა ყოვლადვე მსგავსნი, რაოდენი არს ცათა შინა ზე, და რაოდენი არს ქუეყანასა ზედა ქუე, და რაოდენი არს წყალთა შინა ქუეშე ქუეყანისა: არა თაყუანი-სცე მათ, არცა მსახურებდე მათ.”

ასევე იხილეთ