“სა­სი­ცო­ცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ჩვენ­თვის ექი­მის მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბა, მი­ნი­მუმ რჩე­ვა-და­რი­გე­ბა…”

მსახიობი ლე­ვან სუ­ხი­ტაშ­ვი­ლი “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გვერ­დზე პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

დე­და­ჩემს, რო­მელ­საც და­უ­დას­ტურ­და კო­ვიდ 19, აქვს გა­და­ტა­ნი­ლო ხერ­ხემ­ლის ინ­სულ­ტი, უშაქ­რო დი­ა­ბე­ტი და თირკმე­ლე­ბის მძი­მე პრობ­ლე­მა. 5 დღის წინ მოგ­ვა­მაგ­რეს ოჯა­ხის ექი­მი, რო­მელ­მაც პირ­ველ დღეს და­რე­კა და მას მერე ვე­ძებთ, არ ვა­ბუ­ქებ, მარ­თლა ვე­ძებთ, იმი­ტომ, რომ

რამ­დენ­ჯერაც მო­ვი­თხოვთ ჯან­დაც­ვის ცხელ ხაზ­ზე, რომ თუ ვერ პო­უ­ლო­ბენ, ჩა­ა­ნაც­ვლონ მა­ინც, იმ­დენ­ჯერ ჩა­ი­წე­რეს მო­ნა­ცე­მე­ბი და იმ­დე­ნი­ვე­ჯერ მი­თხრეს, რომ ჯან­დაც­ვის მო­ნი­ტო­რინგს

გა­და­ე­ცე­მა და იპო­ვი­ან და დაგ­ვი­კავ­შირ­დე­ბი­ან.. ( ამ­წამ­საც) ამა­სო­ბა­ში გა­ვი­და 5 დღე!!! მარა ექი­მი კი­დევ არ ჩანს, რომ­ლის მი­მარ­თვის გა­რე­შეც ერთ ანა­ლიზ­საც არ გა­გი­კე­თე­ბენ… გუ­შინ­წინ ჩვე­ნი სახ­სრე­ბით ავი­ღეთ ყვე­ლა ანა­ლი­ზი, კა­ტეს გარ­და… გარ­და ამი­სა, ძა­ლი­ან სა­სი­ცო­ცხლოდ

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ჩვენ­თვის ექი­მის მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბა, მი­ნი­მუმ რჩე­ვა-და­რი­გე­ბა…

არც ჩა­საფ­რე­ბუ­ლი პო­ზი­ცი­ი­დან ვწერ და არც იმ ექიმ­სა­გან არ ვი­თხოვ არა­ფერს, გარ­და

ყუ­რა­დღე­ბი­სა და დაკ­ვა­ლი­ა­ნე­ბი­სა.. ან იქ­ნებ შეგ­ვიც­ვა­ლონ დრო­ზე და სას­წრა­ფოდ ყო­ველ­გვა­რი

მო­ნი­ტო­რინ­გე­ბი­სა და ვი­რიშ­ვი­ლო­ბე­ბის გა­რე­შე, ან გვი­თხა­რით რომ თქვენს თა­ვებს მი­ხე­დე­თო და თქვენ­თან რეკ­ვებ­ში, გა­ურ­კვევ­ლო­ბებ­ში და ლო­დინ­ში მა­ინც აღარ დავ­ხარ­ჯავთ დროს. არ შე­იძ­ლე­ბა ასე… მი­ხე­დეთ ხალ­ხს ბლი­აძ!!! ვი­ღა­ცა კომ­პე­ტენ­ტურ­მა რა­ღა­ცა ადეკ­ვა­ტუ­რი პა­სუ­ხი გაგ­ვე­ცით!!

მე­ხუ­თე დღეა უკვე მე­ხუ­თე…”, – წერს ლე­ვან სუ­ხი­ტაშ­ვი­ლი. 

ასევე იხილეთ