მამუკა ბახტაძე ტყუპი შვილების ფოტოს აქვეყნებს

ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე სოციალურ ქსელში ტყუპი შვილებების ფოტოს აქვეყნებს.

ბავშვებს ანასტასია და გიორგი ჰქვია.

ცნო­ბის­თვის, ყო­ფი­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის რჩე­უ­ლის შე­სა­ხებ 2019 წლის ნო­ემ­ბერ­ში გახ­და ცნო­ბი­ლი. მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძეს საყ­ვა­რელ ქალ­თან 6-წლი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა აკავ­ში­რებს.

ბახ­ტა­ძის რჩე­უ­ლი ყო­ფი­ლი მო­დე­ლი და მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რი იანა კო­კო­უ­ლი­ნაა. ის სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ა­ში, მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის პო­ზი­ცი­ა­ზე მუ­შა­ობ­და და არა­ერთ ცნო­ბილ ადა­მი­ან­თან მე­გობ­რობს. წყვილს ტყუ­პე­ბი ნო­ემ­ბერ­ში შე­ე­ძი­ნათ.

ასევე იხილეთ