“რო­გორ ენატ­რე­ბო­დი ემიგ­რანტ დე­დას…”

გარ­დაც­ვლი­ლი ექთ­ნის, მეგი ბაქ­რა­ძის დედა წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იტა­ლი­ა­ში სა­მუ­შა­ოდ

იმ­ყო­ფე­ბო­და.

მომ­ხდა­რი ტრა­გე­დი­ი­სა და ემიგ­რან­ტი დე­დის შე­სა­ხებ პოსტს შოთო სი­ხა­რუ­ლი­ძე აქ­ვეყ­ნებს:

ილო­ცეთ, გული არ გა­უს­კდეს ფრე­ნის დროს… მისი რე­ი­სი უკვე აფ­რინ­და და მო­ნატ­რე­ბუ­ლი შვი­ლი გულ­ში მაგ­რად უნდა ჩა­იკ­რას…. 27 წლის ექთ­ნის მეგი ბაქ­რა­ძის დედა, ირმა ტეფ­ნა­ძე რო­მე­ლიც იტა­ლი­ა­ში სა­მუ­შა­ოდ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და შვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ 

სა­ქარ­თვე­ლო­ში დღეს სა­ღა­მოს ჩა­მოფ­რინ­დე­ბა. გარ­დაც­ვლილ მედ­დას დედა ემიგ­რან­ტი ჰყო­ლია. “კი­თხუ­ლობს თურ­მე, და­მიბ­რუ­ნეთ ჩემი შვი­ლიო”, რო­გორ სი­ა­მოვ­ნე­ბით გა­გიც­ვლი­დიო ად­გილ­სო ჩე­მოო! შენ უნდა სთხოვ­დე ღმერ­თს შეგ­ვინ­დეო ცოდ­ვე­ბი… მზე და­გიბ­ნელ­დაო…

ტკი­ვი­ლი, რო­მელ­საც არც სა­ხე­ლი აქვს, არც სა­წყი­სი და არც და­სას­რუ­ლი, ტკი­ვი­ლი რო­მე­ლიც

მი­წი­დან იწყე­ბა და ზე­ცას უერ­თდე­ბა. ვზი­ვარ თავ­ზარ­და­ცე­მუ­ლი, გა­ყი­ნუ­ლი იმ ტკი­ვილს

გან­ვიც­დი, რო­მელ­მაც წა­არ­თვა ამ ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი და ბედ­ნი­ე­რი შვი­ლი და ორი შვი­ლის დედა ოჯახს… სად მი­დი­ან ეს სი­ცო­ცხლით გა­უ­მა­ძღა­რი ახალ­გაზ­რდე­ბი ეს ან­გე­ლო­ზე­ბი? რო­გორ ენატ­რე­ბო­დი ემიგ­რანტ დე­დას…

“შოთო სი­ხა­რუ­ლი­ძე ქარ­თვე­ლი ემიგ­რან­ტე­ბი” ღრმა მწუ­ხა­რე­ბას გა­მოთ­ქვამს თა­ნა­უგ­რძნობს და სამ­ძი­მარს უცხა­დებს ემიგ­რანტ დე­დას ოჯახ­სა და ახ­ლობ­ლებს” – წერს შოთო სი­ხა­რუ­ლი­ძე.

ასევე იხილეთ