“მე მინდა, რომ აღარ დაჭირდეს ჩემს პატარა ქვეყანას არცერთი ბიჭის, არცერთი გოგოს, არცერთი ქართველის და არაქართველის შეწირვა”

მე მინდა, რომ აღარ დაჭირდეს ჩემს პატარა ქვეყანას არცერთი ბიჭის, არცერთი გოგოს, არცერთი ქართველის და არაქართველის შეწირვა – იმისათვის, რომ იყოს თავისუფალი.

ასევე იხილეთ