“ჩვენ ერთმანეთის სიყვარული და მხარდაჭერა გვჭირდება…”

მომ­ღე­რა­ლი ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძე, რო­მე­ლიც ბოლო დღე­ებ­ში, მოს­კოვ­ში ერთ-ერთ წვე­უ­ლე­ბა­ზე სიმ­ღე­რის გამო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წი­ლი აკ­რი­ტი­კებს, იტა­ლი­ა­ში, კო­მოს ტბა­ზე იმ­ყო­ფე­ბა. ამის შე­სა­ხებ “ფე­ის­ბუქ­ში” მისი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გვერ­დი­დან ხდე­ბა ცნო­ბი­ლი. ნუცა კო­მოს ტბი­დან ფო­ტოს აქ­ვეყ­ნებს და წერს, რომ რთუ­ლი პე­რი­ო­დი დიდ­ხანს არ გრძელ­დე­ბა.

“ყო­ველ­თვის გა­ი­ღი­მეთ და იზე­ი­მეთ, რომ ცო­ცხლე­ბი ხართ, გაქვთ შან­სი, რომ სხვე­ბი შთა­ა­გო­ნოთ.

ჩვენ ერ­თმა­ნე­თის სიყ­ვა­რუ­ლი და მხარ­და­ჭე­რა გვჭირ­დე­ბა, გვჭირ­დე­ბა რომ ვი­ყოთ კე­თი­ლე­ბი და არ გან­ვსა­ჯოთ სხვე­ბი ასე სწრა­ფად”, – წერს ნუცა ბუ­ზა­ლა­ძე.

ასევე იხილეთ