“1 კვირა გავიდა საზარელი ამბის მოსმენიდან, ჩვენი პასუხი დუმილი აღმოჩნდა და ეს დუმილი ყველაზე არასწორია”

კლუ­ბის “მტკვარ­ზე” დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლიქეთა გა­ბუ­ნია მარ­ტა ბა­რა­მი­ძის უმ­ძი­მეს ის­ტო­რი­ას ეხ­მა­უ­რე­ბა, რო­მე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გა­ი­გო. რო­გორც მარ­ტამ აღ­ნიშ­ნა, მას­ზე სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბა 16 წლის ასაკ­ში სცა­დეს. მან მო­ძა­ლა­დის სა­ხე­ლიც გა­ამ­ხი­ლა – მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ის პრო­მო­უ­ტე­რი ბიკო ბირ­ბი­ჩა­ძეა…

ქეთა გა­ბი­ა­ნი წერს, რომ ამ ამ­ბის გამ­ჟღავ­ნე­ბის შემ­დეგ ხმა არა­ვინ ამო­ი­ღო და დამ­ნა­შა­ვის და­სას­ჯე­ლად არა­ფე­რი მო­ი­მოქ­მე­დეს, რაც არას­წო­რია.

“1 კვი­რა გა­ვი­და სა­ზა­რე­ლი ამ­ბის მოს­მე­ნი­დან, რო­მე­ლიც მარ­თა ბა­რა­მი­ძემ გა­მო­ი­ა­რა. 1 კვი­რაა, ვე­ლო­დე­ბი რე­აქ­ცი­ას, ვინ ამო­ი­ღებს ხმას, რას მო­ვი­მოქ­მე­დებთ. ჩვე­ნი პა­სუ­ხი დუ­მი­ლი აღ­მოჩ­ნდა და ეს დუ­მი­ლი ყვე­ლა­ზე არას­წო­რია, რაც ახლა შე­იძ­ლე­ბა ხდე­ბო­დეს.

ჩვენ ვამ­ბობთ, რომ კლუ­ბე­ბის, ფეს­ტი­ვა­ლე­ბის და მთლი­ა­ნად ელექტრო­ნუ­ლი მუ­სი­კის არსი ზრუნ­ვა, გა­ზი­ა­რე­ბა და უსაფრ­თხო­ე­ბაა. ამა­ზე დგას ეს კულ­ტუ­რა და ჩვენს შო­რის არი­ან თურ­მე ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც სი­სას­ტი­კეს სჩა­დი­ან და ამა­ზე ხმას არ ვი­ღებთ. მარ­თა stay strong! ბო­დი­ში, რომ ყვე­ლა ერ­თხმად არ ვკი­ვით შენს და­სა­ცა­ვად” – წერს ქეთა გა­ბი­ა­ნი.

ასევე იხილეთ