“საქართველოში წამოსვლამდე მითხრა, გული მაქვს დამძიმებული, ხომ არ დავრჩეო… წინათგრძნობა ჰქონდა…“

თვე­ზე მეტი გა­ვი­და შოვ­ში დატ­რი­ა­ლე­ბუ­ლი ტრა­გე­დი­ი­დან, რო­მელ­საც სამ ათე­ულ­ზე მეტი ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლე შე­ე­წი­რა. ორ მო­ზარდს, 10 და 12 წლის ბი­ჭებს ჯერ კი­დევ ეძე­ბენ, 12 წლის მო­ზარ­დი სტი­ქი­ას შე­წი­რუ­ლი ზაზა მეს­ხის შვი­ლია, 10 წლის კი – გერი.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ზაზა მეს­ხი უწე­რა­ში და­სას­ვე­ნებ­ლად მე­უღ­ლეს­თან და შვი­ლებ­თან ერ­თად იმ­ყო­ფე­ბო­და. 3 აგ­ვის­ტოს ისი­ნი შო­ვის და­სათ­ვა­ლი­ე­რებ­ლად ავ­ტო­მო­ბი­ლით გა­ვიდ­ნენ, რის შემ­დე­გაც მათ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია ვე­ღარ მო­ხერ­ხდა.

ზაზა ოჯახ­თან ერ­თად სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთი თვით ჩა­მო­ვი­და. აქ 88 წლის დედა და და ელოდ­ნენ.

ზაზა მეს­ხის და, მაია მეს­ხი:

“სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­ნამ წა­მო­ვი­დო­და, 17 თუ 18 ივ­ლისს, “სკა­ი­პით“ ვე­ლა­პა­რა­კე და მა­შინ მი­თხრა, რა­ღაც გული მაქვს დამ­ძი­მე­ბუ­ლი, სა­ქარ­თვე­ლო­ში წა­მოს­ვლის დროს ასე არას­დროს მქო­ნია და ხან­და­ხან იმა­საც ვფიქ­რობ, ხომ არ დავ­რჩე და არ წა­მო­ვი­დეო. ვუ­თხა­რი, შარ­შან და შარ­შან­წი­ნაც ვერ ჩა­მოხ­ვე­დი კო­ვიდ­პან­დე­მი­ის გამო და დედა ისე გე­ლო­დე­ბა-მეთ­ქი. ჰო, დედა ჩემი სა­დარ­დე­ბე­ლია, რო­გორ მო­ხუც­დაო… წი­ნათ­გრძნო­ბა ჰქონ­და. მი­თხრა, მერე დედა ნე­ტავ რო­გორ იქ­ნე­ბაო და ახლა რომ ვფიქ­რობ, მგო­ნი, გრძნობ­და, რა­ღაც ელო­და და იმა­ზე ფიქ­რობ­და, დედა რო­გორ იქ­ნე­ბო­და უმი­სოდ.

რა­ღა­ცით შეძ­რუ­ლი აშ­კა­რად. ჩემი ბი­ძაშ­ვი­ლის­თვის უთ­ქვამს, თვითმფრი­ნავ­ში რომ შე­ვე­დი, ცივ­მა ოფ­ლმა და­მას­ხა და კან­კა­ლი ამი­ვარ­დაო. ჩვენს ბი­ძაშ­ვილს უკი­თხავს, კი მაგ­რამ, რა და­გე­მარ­თა, პირ­ვე­ლად ხომ არ ჯდე­ბო­დი თვითმფრი­ნავ­შიო…

მომ­ხდა­რის და­ჯე­რე­ბა ჯერ კი­დევ მი­ჭირს, ჩემი ძმის­შვი­ლის ფო­ტო­ებს რომ ვუ­ყუ­რებ, სა­უ­კე­თე­სო ბავ­შვე­ბი იყ­ვნენ. ბო­ლოს ზაზა და მისი ცოლ-შვი­ლი ჭი­ო­რა­ში უნა­ხავთ, შავი ფე­რის “ბე­ემ­ვე­თი” იყ­ვნენ. ჩემ­მა მე­უღ­ლემ მი­თხრა, რომ 3 აგ­ვის­ტოს “მე­სენ­ჯე­რით” და­უ­კავ­შირ­და და რა­ღაც უკი­თხავს. დე­და­ჩემს სცოდ­ნია, რომ სა­დღაც ყო­ფი­ლან წა­სუ­ლი სა­სე­ირ­ნოდ, რომ გა­უ­გია შოვ­ში რაც მოხ­და, რეკ­ვა და­უ­წყია, მაგ­რამ..

ზა­ზას­თან ერ­თად ბავ­შვის ცხე­და­რიც იპო­ვეს, ვფიქ­რობ­დი ჩვე­ნი რო­მე­ლი­მე ბავ­შვი იქ­ნე­ბო­და, მაგ­რამ. დნმ-ის ანა­ლი­ზი გა­უ­კე­თეს და რამ­დე­ნი­მე დღე დას­ჭირ­და პა­სუ­ხის მი­ღე­ბას, სხვა ბავ­შვი აღ­მოჩ­ნდა”.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ზაზა მეს­ხის ოჯახს დღეს დაკ­რძა­ლა­ვენ.

ასევე იხილეთ