“ლუდომანიის დაძლევა შესაძლებელია, ამას გეუბნებით მე ადამიანი, რომელმაც საკუთარი ცხოვრების 8 წელი ამაში გალხართულმა გაატარა”

“ლუდომანიის დაძლევა შესაძლებელია, ამას გეუბნებით მე ადამიანი, რომელმაც საკუთარი ცხოვრების 8 წელი ამაში გალხართულმა გაატარა და დღეს თავისუფალი ვარ უხერხულობისგან და ვალებისგან.”

 

ასევე იხილეთ