“საზღვრები არ არსებობს, ჩვენ არავის არაფერს ვუმტკიცებთ…”

სოჭ­ში, ბავ­შვთა რიტ­მუ­ლი ტან­ვარ­ჯი­შის მე-13 სა­ერ­თა­შო­რი­სო საქ­ველ­მოქ­მე­დო ფეს­ტი­ვა­ლი გა­ი­მარ­თა, რო­მელ­საც პუ­ტი­ნის ფა­ვო­რი­ტი ქალი, ოლიმ­პი­უ­რი ჩემ­პი­ო­ნი, ალი­ნა კა­ბა­ე­ვა მას­პინ­ძლობ­და.

ფეს­ტი­ვალს 14 ქვეყ­ნი­დან 350-მდე მო­ნა­წი­ლე, ეს­წრე­ბო­და, მათ შო­რის, სომ­ხე­თი­დან, ბე­ლა­რუ­სი­დან, გერ­მა­ნი­ი­დან, ყა­ზა­ხე­თი­დან, ჩი­ნე­თი­დან, მექ­სი­კი­დან, სერ­ბე­თი­დან, უზ­ბე­კე­თი­დან.
რა კარ­გია, როცა სპორ­ტი და ხე­ლოვ­ნე­ბა გა­ნუ­ყო­ფე­ლია და ადა­მი­ა­ნებს აერ­თი­ა­ნებთ. ამ ფეს­ტი­ვალ­ზე ვაჩ­ვე­ნეთ, რომ სა­ზღვრე­ბი არ არ­სე­ბობს, შე­უძ­ლე­ბე­ლია ხე­ლოვ­ნე­ბა ან სპორ­ტი აკ­რძა­ლო. ჩვენ არა­ვის არა­ფერს ვუმ­ტკი­ცებთ. ჩვენ უბ­რა­ლოდ გვიყ­ვარს ის, რა­საც ვა­კე­თებთ”, – გა­ნა­ცხა­და კა­ბა­ე­ვამ.
ალი­ნა კა­ბა­ე­ვა, ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნის საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლია, რო­მელ­ზეც მსოფ­ლიო მე­დია წლე­ბია წერს, თუმ­ცა უკ­რა­ი­ნა­ში ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ, მისი პერ­სო­ნის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი გა­ი­ზარ­და. ერთ-ერთი ვერ­სი­ით, ის შვე­ი­ცა­რი­ა­ში შვი­ლებ­თან ერ­თად ცხოვ­რობ­და.

ასევე იხილეთ