“სიბრაზისგან ლამის გული გამისკდეს”

ჟურ­ნა­ლის­ტი ეკა ხო­ფე­რია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს აბა­ში­ძე­ზე მომ­ხდა­რი ფაქ­ტის შე­სა­ხებ, რო­მელ­მაც მისი აღ­შფო­თე­ბა გა­მო­იწ­ვია.

მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ად­გი­ლი ჰქონ­და პატ­რო­ნის მხრი­დან ცხო­ვე­ლის უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღვე­ვას.

“აბა­ში­ძე­ზე ვი­ღაც ტიპი მო­ათ­რევ­და ძაღლს, ქა­ჩავ­და, რაც ძალი და ღონე ჰქონ­და, აგი­ნებ­და, ქა­ჩავ­და…. წა­არ­ტყა. წარ­მო­ნიდ­გე­ნია, სახ­ლში რა დღე­ში ყავს. ავე­დევ­ნე, ვერ და­ვე­წიე… მისი ძაღ­ლი იყო, აი სა­შუ­ა­ლო ზო­მის მე­ტი­სი შავი ფე­რის. რა უნდა გა­ვა­კე­თოთ ამ დროს, არ ვიცი. სიბ­რა­ზის­გან ლა­მის გული გა­მის­კდეს” – წერს ხო­ფე­რია.

ასევე იხილეთ