“ზურას 2 თვეა სძინავს, ასე არ შეიძლება, უსამართლობაა”

მსახიობ ზურა ბერიკაშვილის დისშვილი, ანო მაისურაძე სოციალურ ქსელში წერს:

“წარმოუდგენელ რეალობაში ვართ 28 დეკემბრიდან. 

თენდება და ღამდება – ვიღვიძებ და ვიძინებ, ზურას კიდევ სულ სძინავს, 2 თვეა სძინავს. 

ასე არ შეიძლება, უსამართლობაა – წერს ანო მაისურაძე.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ზურა ბე­რი­კაშ­ვილს მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მა შე­ექ­მნა – მას ინ­ფარ­ქტის შე­დე­გად გული გა­უ­ჩერ­და, რა­მაც ტვი­ნის და­ზი­ა­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვია. მსა­ხი­ო­ბს გერმანიაში მკურნალობენ.

ასევე იხილეთ