“უკვე მეხუთე მანქანა “ატორმუზებს“ და მძღოლი ხმამაღლა, რუსულად “Девушка вы куда?“ ჩემო სამშობლო, საკუთარი თავისთვისაც კი საშიში ხდები”

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი მაია ასა­თი­ა­ნი ბა­თუმ­ში დე­დას­თან ერ­თად ის­ვე­ნებს და შვე­ბუ­ლე­ბის დღე­ე­ბის ამ­სახ­ველ ფო­ტო­ებ­სა, თუ ვი­დე­ო­ებს ის გულ­შე­მატ­კი­ვარს “ინ­სტაგ­რამ­ზე“ უზი­ა­რებს.

“ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თია მე და დე­და­ჩე­მი ბა­თუმ­ში ვსე­ირ­ნობთ, უკვე მე­ხუ­თე მან­ქა­ნა “წა­ჩე­რე­ბით ატორ­მუ­ზებს“ და მძღო­ლი ხმა­მაღ­ლა, რუ­სუ­ლად „Девушка вы куда?“

მთრგუ­ნავ ჩემო სამ­შობ­ლო, სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვი­საც კი სა­ში­ში ხდე­ბი…

ჰო, და კი­დევ რუ­სებს ვგე­ვართ ეს ორი კნე­ი­ნა?“ – წერს მაია ასა­თა­ი­ნი

ასევე იხილეთ