“მერე მარტო ვტოვებ ძმებს და უჩუმრად საუბრობენ…” – რას წერს ცოტნე გამსახურდიას მეუღლე?

ცოტ­ნე გამ­სა­ხურ­დი­ას მე­უღ­ლე ანა ჯა­ბა­უ­რი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ახალ ფო­ტოს აქ­ვეყ­ნებს, რო­მე­ლიც მაზლთან, გი­ორ­გი გამ­სა­ხურ­დი­ას­თან ერ­თად აქვს გა­და­ღე­ბუ­ლი. ანა წერს, რომ გი­ორ­გი მძი­მე სა­მუ­შაო დღის შემ­დეგ, ძმის მო­ნა­ხუ­ლე­ბას მა­ინც ახერ­ხებს…

ანა ჯა­ბა­უ­რი:

“მძი­მე სა­მუ­შაო დღის შემ­დეგ მა­ინც შე­მოგ­ვირ­ბენს ხოლ­მე გვი­ან, როცა თბი­ლის­შია. ცოტ­ნე ყო­ველ­თვის ელო­დე­ბა. მერე მარ­ტო ვტო­ვებ ძმებს და უჩუმ­რად სა­უბ­რო­ბენ…”

ასევე იხილეთ