ხელის თხოვნა რომში: რუსკა ქარქაშაძე დაინიშნა

მსა­ხი­ო­ბი რუს­კა ქარ­ქა­შა­ძე და­ი­ნიშ­ნა. მას რჩე­ულ­მა ხელი რომ­ში სთხო­ვა, სა­დაც რუს­კა იუ­ბი­ლეს აღ­ნიშ­ნავ­და. ემო­ცი­უ­რი დღის ფო­ტო­ე­ბი ქარ­ქა­შა­ძემ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­ავ­რცე­ლა.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, რუს­კას რჩე­უ­ლილაშა მო­წო­ნე­ლი­ძეა, რო­მე­ლიც ბიზ­ნე­სის სფე­რო­ში საქ­მი­ა­ნობს. წყვი­ლი თით­ქმის ერთი წე­ლია, რაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ერ­თად ჩნდე­ბა.

ასევე იხილეთ