“წლების წინ გავიგე, რომ მეეზოვედ მუშაობდა, ისეთ როლში იყო, ისე იხდენდა ფორმას… ბოდიშს და სინანულს უნდა ჰქონდეს აზრი”

ჟურ­ნა­ლის­ტი ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი ეხ­მი­ა­ნე­ბა მსა­ხი­ობ თა­მარ მა­ყაშ­ვი­ლის ირ­გვლივ ატე­ხილ აჟი­ო­ტაჟს. ის მხარ­და­ჭე­რას უცხა­დებს მსა­ხი­ობს, რო­მე­ლიც ბა­თუ­მის დრა­მა­ტულ­მა თე­ატრმა სპექ­ტაკ­ლე­ბი­დან მის მიერ გა­კე­თე­ბუ­ლი დის­კრი­მი­ნა­ცი­უ­ლი გან­ცხა­დე­ბის გამო მოხ­სნა.

“წლე­ბის წინ გა­ვი­გე, რომ მე­ე­ზო­ვედ მუ­შა­ობ­და და გა­და­ცე­მა­ში გა­და­ვი­ღეთ მისი პორ­ტრე­ტი. დი­ლის 6 სა­ათ­ზე, როცა თბი­ლისს ნარ­ჩე­ნე­ბის­გან ასუფ­თა­ვებ­და, ისეთ როლ­ში იყო, ისე იხ­დენ­და ფორ­მას, სამ­სა­ხურს. ისე მოს­წონ­და რა­საც აკე­თებ­და. მას შემ­დეგ, სა­დაც არ უნდა ვნა­ხო, რო­მელ ეთერ­შიც, ბედ­ნი­ე­რი მე­ე­ზო­ვე მახ­სენ­დე­ბა. ბო­დიშს და სი­ნა­ნულს უნდა ჰქონ­დეს აზრი ამ ქვე­ყა­ნა­ში, მაგ­რამ როცა თე­ატ­რი ნუკ­რი ქან­თა­რი­ას ხელ­შია, ჩა­მოხ­რჩო­ბა და დახ­ვრე­ტა უფრო ლო­გი­კუ­რი გა­ნა­ჩე­ნია. ჩემი მხარ­და­ჭე­რა ბედ­ნი­ერ მე­ე­ზო­ვეს, თა­მარ მა­ყაშ­ვილს.” – წერს ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი “ფე­ის­ბუქ­ში”.

ასევე იხილეთ