“ჩვენი შოუბიზნესის 90% კლოუნია…” – ქეთა თოფურია სკანდალში გაეხვა

რუ­სეთ­ში მოღ­ვა­წე ქარ­თუ­ლი წარ­მო­შო­ბის მომ­ღე­რა­ლი ქეთა თო­ფუ­რიასკან­დალ­ში გა­ეხ­ვა. რუ­სუ­ლი მე­დია წერს, რომ შე­საძ­ლოა, მას კო­ლე­გე­ბი და­უ­პი­რის­პირ­დნენ.

რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მომ­ღე­რა­ლი A-Studio-ს ერთ-ერთ წევრ ბა­ი­გალ სერ­კე­ბა­ევ­თან ერ­თად, არმან დავ­ლე­ტი­ა­რო­ვის გა­და­ცე­მას სტუმ­რობ­და, რა დრო­საც მომ­ღე­რალ­მა ჯგუ­ფის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ზე, კონ­კუ­რენ­ცი­ა­სა და პო­პუ­ლა­რო­ბა­ზე ისა­უბ­რა.

ინ­ტერ­ვი­უს ერთ-ერთი მთა­ვა­რი თემა იყო სკან­და­ლე­ბი.

ჟურ­ნა­ლის­ტმა იკი­თხა, – რო­გორ ახერ­ხებს A-Studio ამ­დე­ნი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში დარ­ჩეს ისეთ ჯგუ­ფად, რო­მე­ლიც სკან­და­ლებ­ში არ ეხ­ვე­ვაო?

და სწო­რედ ამ კი­თხვა­ზე პა­სუ­ხი გახ­და სკან­და­ლის მი­ზე­ზი, რის გა­მოც თო­ფუ­რი­ას რუ­სულ მე­დი­ა­ში აკ­რი­ტი­კე­ბენ.

ინ­ტერ­ვი­სუ დროს ქე­თამ მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­ნა­ცხა­და, რომ მისი აზ­რით, რუ­სუ­ლი შო­უ­ბიზ­ნე­სის სცე­ნა­ზე ცოტა ნი­ჭი­ე­რი ადა­მი­ა­ნია, რო­მელ­თა­ნაც კონ­კუ­რენ­ცია შე­იძ­ლე­ბა. მან თა­ნა­მედ­რო­ვე რუსი მუ­სი­კო­სე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბას “კლო­უ­ნე­ბი” უწო­და.

ქეთა თო­ფუ­რია:

“ჩვე­ნი შო­უ­ბიზ­ნე­სის 90% კლო­უ­ნია… ვუ­ყუ­რებთ მათ და ვი­ცი­ნით. აბა, რა სა­ხის სკან­დალ­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­ეხ­ვე? სა­სა­ცი­ლოა! ჩვენ, უბ­რა­ლოდ, ვხა­ლი­სობთ“, – გა­ნა­ცხა­და მომ­ღე­რალ­მა.

თა­ვის გან­ცხა­დე­ბებ­ში შე­და­რე­ბით დე­ლი­კა­ტუ­რი იყო ბა­ი­გალ სერ­კე­ბა­ე­ვი. მისი თქმით, ისი­ნი ნე­იტ­რა­ლუ­რე­ბი არი­ან და არ ერე­ვი­ან სკან­და­ლებ­ში.

რუ­სულ მე­დი­ა­ში წე­რენ, რომ ქეთა თო­ფუ­რი­ას საკ­მა­რი­სად მეტი მო­ძუ­ლე ჰყავს. მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი იყო რე­პერ გუ­ფი­ზე, მის გა­რე­მოც­ვა­ში მი­აჩ­ნდათ, რომ რე­პე­რის­თვის ის ძა­ლი­ან მო­სა­წყე­ნი ქალი იყო.

თო­ფუ­რი­ას გა­უხ­სე­ნეს წარ­სულ­ში მომ­ხდა­რი სკან­და­ლიც, რო­დე­საც სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ერთ-ერთი თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლის მი­მართ მო­უ­ლოდ­ნე­ლი აგ­რე­სია გა­მო­ავ­ლი­ნა. მომ­ღე­რალს არ მო­ე­წო­ნა კო­მენ­ტა­რი, რო­მე­ლიც სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მომ­ხმა­რე­ბელ­მა მის “ინ­სტაგ­რამ­პოსტზე” და­წე­რა, რის გა­მოც თო­ფუ­რია მას და­ე­მუქ­რა, ხოლო რო­დე­საც მას მა­მის კრი­მი­ნა­ლუ­რი წარ­სუ­ლი შე­ახ­სე­ნეს, მომ­ღე­რალ­მა უპა­სუ­ხა, – სა­სა­ცი­ლო იქ­ნე­ბა, თუ ახლა კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დის მე­გობ­რე­ბი მოვ­ლენ თქვენ­თა­ნო…

ასევე იხილეთ