“იმედია მოვა დღე, როცა 25 დეკემბერს ვიზეიმებთ ყველა”

რო­დის უნდა აღ­ვნიშ­ნოთ შობა – 25 დე­კემ­ბერს, თუ 7 იან­ვარს? ამ სა­კი­თხზე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის აზრი სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რია. გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ შობა 25 დე­კემ­ბერს უნდა აღი­ნიშ­ნე­ბო­დეს.

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი აქ­ვეყ­ნებს იმ ავ­ტო­კე­ფა­ლი­უ­რი ეკ­ლე­სი­ე­ბის სიას, რომ­ლე­ბიც შო­ბას 25 დე­კემ­ბერს აღ­ნიშ­ნა­ვენ და ასე­ვე იმ ეკ­ლე­სი­ე­ბის სიას, რომ­ლე­ბიც 7 იან­ვარს ზე­ი­მო­ბენ:

“25 დე­კემ­ბერს ქრის­ტეს­შო­ბას 13 ავ­ტო­კე­ფა­ლი­უ­რი, მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სია ქრის­ტი­ა­ნე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბას­თან ერ­თად ზე­ი­მობს.

კონ­სტან­ტი­ნო­პო­ლის, ალექ­სან­დრი­ის, ან­ტი­ო­ქი­ის, სა­ბერ­ძნე­თის, კვიპ­რო­სის, რუ­მი­ნე­თის, ბულ­გა­რე­თის, ალ­ბა­ნე­თის, ჩე­ხე­თის, ლო­ვა­კე­თის, აა­მე­რი­კის, უკ­რა­ი­ნის, პო­ლო­ნე­თის.

7 იან­ვარს ქრის­ტეს­შო­ბას 4 ავ­ტო­კე­ფა­ლი­უ­რი მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სია შეხ­ვდე­ბა : იე­რუ­სა­ლი­მის, რუ­სე­თის, სა­ქარ­თვე­ლოს. სერ­ბე­თის.

იმე­დია მოვა დღე, როცა 25 დე­კემ­ბერს ვი­ზე­ი­მებთ ყვე­ლა, მაგ­რამ ვის­თვი­საც დღეს არის შობა, გი­ლო­ცავთ იმა­ვეს გი­სურ­ვებთ, რა­საც 25 ში. ქრის­ტეს და­ბა­დე­ბას გუ­ლებ­ში”, – წერს ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი.

ასევე იხილეთ